جهت مشاهده نمونه کارهای مربوط به هر ماه لطفا روی بخش مدنظرتان کلیک کنید

نمونه کارهای 1402

بعد از عمل هایپوسپادیاس بعد از عمل کیستیک هیگروما آترزی روده کوچک و روده بزرگ بعد از عمل جراحی توده‌ی جدار قفسه سینه که خارج شده است تریکوبزوار در معده تورشن بیضه هنگام عمل و رفع پیچ‌خوردگی آن کیست هیداتید کبد خارج شده با عمل جراحی ‌پایان عمل جراحی تومور ویلمز شکستگی پنیس هنگام ترمیم [...]

نمونه کارهای فروردین 1403

همانژیوم پس از درمان سوختگی مری با بلع مایع لوله‌بازکن همانژیوم قبل از درمان پرولپس رکتوم در کودک سوختگی مری با بلع مایع لوله‌بازکن همانژیوم قبل از درمان همانژیوم پس از درمان پرولپس رکتوم در کودک