پرسش و پاسخ حرفه ای

فیلتر:همهبی پاسخ
عفونت ادراری در کودکان
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
29 بازدید1 پاسخ0 رأی
توده شکم در کودکان(Abdominal mass in pediatric)
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
16 بازدید1 پاسخ0 رأی
توده زیر بغل در کودکان
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
19 بازدید1 پاسخ0 رأی
انسداد روده در نوزادان و کودکان
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
17 بازدید1 پاسخ0 رأی
فتق نافumblical hernia
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
22 بازدید1 پاسخ0 رأی
بیضه شناور یا Retractile
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
36 بازدید1 پاسخ0 رأی
توده گردنی در کودکان
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
24 بازدید1 پاسخ0 رأی
کیست ابرو یا درموئید کیست Drmoid Cyst
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
30 بازدید1 پاسخ0 رأی
شکاف لب Cleft lip
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
32 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد و تورم کیسه بیضه Acute Scrotum
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
37 بازدید1 پاسخ0 رأی
چسبندگی لابیا labial synnetia
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
97 بازدید1 پاسخ0 رأی
بیهوشی در کودکان
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
32 بازدید1 پاسخ0 رأی
تورشن بیضه یا پیچش بیضه(testicular torsion)
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
55 بازدید1 پاسخ0 رأی
هیدروسل در کودکان یا وجود مایع دور بیضه(Hydrocele)
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
29 بازدید1 پاسخ0 رأی
فتق کشاله ران یا اینگوینال (inguinal hernia)
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
24 بازدید1 پاسخ0 رأی