تورتیکولی (کجی گردن) Torticollis

تورتیکولی (کجی گردن) Torticollis


توضیحات گالری تصویر
  • 0
  • ۱۳۹۷-۱۲-۰۵

چرخش و کجی گردن در شیرخواران است.