پرسش و پاسخ

0 امتیاز
40 مشاهده
بی هوشی در کودکان چه عوارضی دارد؟
 • سامان پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 1 ماه پیش
0 امتیاز
41 مشاهده
چه نوع از درد شکمی در کودکان اهمیت جراحی دارد؟
 • فرهنگ پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 1 ماه پیش
0 امتیاز
39 مشاهده
آیا درد و تورم اسکروتوم یا کیسه بیضه در کودکان خطرناک است؟
 • لیلا پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 4 هفته پیش
0 امتیاز
34 مشاهده
علل استفراغ غیر صفراوی حاوی شیر در کودکان چیست؟
 • سحر پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 1 ماه پیش
0 امتیاز
36 مشاهده
علل استفراغ صفراوی در کودکان و شیرخواران چیست؟
 • دانیال پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 1 ماه پیش
0 امتیاز
35 مشاهده
علل استفراغ صفراوی در نوزادان چیست؟
 • خشایار پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 1 ماه پیش
0 امتیاز
34 مشاهده
بهترین زمان عمل جراحی سینداکتیلی چیست؟
 • سپیده پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 1 ماه پیش
0 امتیاز
34 مشاهده
علل بروز توده زیر بغل در کودکان چیست؟
 • شکیبا پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 1 ماه پیش
0 امتیاز
35 مشاهده
بهترین سن درمان کوتاهی بند زیر زبان چه زمانی است؟
 • شیرین پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 1 ماه پیش
0 امتیاز
42 مشاهده
درمان پستان فرعی چیست؟
 • ترنم پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 1 ماه پیش
0 امتیاز
42 مشاهده
آیا بلع اجسام خارجی توسط کودک نیاز به اقدام جراحی دارد؟
 • اتریسا پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 4 هفته پیش
0 امتیاز
34 مشاهده
علت نشت مدفوع و کثیف شدن شورت با مدفوع در کودکان چیست؟
 • فرناز پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 4 هفته پیش
0 امتیاز
34 مشاهده
علل بی اختیاری مدفوعی درکودکان چیست؟
 • شکیبا پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 4 هفته پیش
0 امتیاز
35 مشاهده
علل بی اختیاری ادراری در کودکان چیست؟
 • شکیبا پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 4 هفته پیش
0 امتیاز
33 مشاهده
ناهنجاری آمفیزم لوبر در کودکان و نوزادان چیست؟
 • شهین پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 4 هفته پیش
0 امتیاز
37 مشاهده
عوارض جراحی ناهنجاری هایپوسپادیاس در کودکان چیست؟
 • شکوفه پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 4 هفته پیش
0 امتیاز
50 مشاهده
عوارض ختنه در کودکان چیست؟
 • شکیرا پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 4 هفته پیش
0 امتیاز
35 مشاهده
عوارض تعبیه کاتتر پورت در کودکان چیست؟
 • کامبیز پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 4 هفته پیش
0 امتیاز
36 مشاهده
عوارض تعبیه کاتتر مرکزی در کودکان و نوزادان چیست؟
 • کوروش پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 4 هفته پیش
0 امتیاز
41 مشاهده
علت آمپیم ریه در کودکان چیست؟
 • مهشید پرسیده شده 1 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 4 هفته پیش
نمایش 1 - 20 از 181 نتیجه