سوالات کاربران

فیلتر:همهبی پاسخ
همانژیوم Hemangiomیا تومور عروقی خوش خیم
hossein semsar پرسیده 3 ماه پیش • 
76 بازدید0 پاسخ0 رأی
چرخش آلت تناسلی نوزاد
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
110 بازدید1 پاسخ0 رأی
بیضه شناور
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
108 بازدید1 پاسخ0 رأی
شب ادراری
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
112 بازدید1 پاسخ0 رأی
کیست برانکیال branchial cyst
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
64 بازدید1 پاسخ0 رأی
همانژیوم Hemangiomیا تومور عروقی خوش خیم
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
122 بازدید1 پاسخ0 رأی
بلع اجسام خارجی
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
53 بازدید1 پاسخ0 رأی
هایپوس پادیاس
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
98 بازدید1 پاسخ0 رأی
مجرای ادراری
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
94 بازدید1 پاسخ0 رأی
خمیدگی یا انحنا chordi آلت
دکتر غروبی پاسخ داده شده 1 سال پیش
63 بازدید1 پاسخ0 رأی
وجود خون در ادرار hematuria
امینی پرسیده 1 سال پیش
52 بازدید0 پاسخ0 رأی
مثانه نوروژنیک یا nurogenic bladder
بهنام پرسیده 1 سال پیش
54 بازدید0 پاسخ0 رأی
مثانه با اختلال عملکردی یا dysfunctional bladder
رحیم پرسیده 1 سال پیش
58 بازدید0 پاسخ0 رأی
مثانه با اختلال عملکردی یا dysfunctional bladder
رحیم پرسیده 1 سال پیش
54 بازدید0 پاسخ0 رأی
شکاف کامcleft palate
سارا پرسیده 1 سال پیش
66 بازدید0 پاسخ0 رأی