سوالات کاربران

فیلتر:همهبی پاسخ
همانژیوم Hemangiomیا تومور عروقی خوش خیم
hossein semsar پرسیده 3 ماه پیش • 
76 بازدید0 پاسخ0 رأی
وجود خون در ادرار hematuria
امینی پرسیده 1 سال پیش
52 بازدید0 پاسخ0 رأی
مثانه نوروژنیک یا nurogenic bladder
بهنام پرسیده 1 سال پیش
54 بازدید0 پاسخ0 رأی
مثانه با اختلال عملکردی یا dysfunctional bladder
رحیم پرسیده 1 سال پیش
58 بازدید0 پاسخ0 رأی
مثانه با اختلال عملکردی یا dysfunctional bladder
رحیم پرسیده 1 سال پیش
54 بازدید0 پاسخ0 رأی
شکاف کامcleft palate
سارا پرسیده 1 سال پیش
66 بازدید0 پاسخ0 رأی
ناهنجاری‌های کلیوی در کودکان
ناصر پرسیده 1 سال پیش
37 بازدید0 پاسخ0 رأی
آپاندیسیت appendicitis در کودکان
مازیار پرسیده 1 سال پیش
65 بازدید0 پاسخ0 رأی
آلت دفن شده buried penis در کودکان
علی پرسیده 1 سال پیش
60 بازدید0 پاسخ0 رأی
شکم دردیا abdominal pain در کودکان
رعنا پرسیده 1 سال پیش
33 بازدید0 پاسخ0 رأی
چسبندگی بدنبال ختنه
مهدی پرسیده 1 سال پیش
30 بازدید0 پاسخ0 رأی
ختنه یا circumcision
ابراهیم پرسیده 1 سال پیش
54 بازدید0 پاسخ0 رأی
فیشر یا شقاق یا ترک fissure در کودکان
رکسانا پرسیده 1 سال پیش
33 بازدید0 پاسخ0 رأی
تکرر ادرار در کودکان urinary frequency
آنیل پرسیده 1 سال پیش
52 بازدید0 پاسخ0 رأی
بی اختیاری ادرار در کودکانurinary incontinency
وحید پرسیده 1 سال پیش
51 بازدید0 پاسخ0 رأی