سینداکتیلی یا به‌ ‌هم چسبیدن انگشتان

0
0

بهترین زمان عمل جراحی سینداکتیلی چیست؟

  • سپیده پرسیده شده 12 ماه پیش
  • آخرین ویرایش 12 ماه پیش
0
0

بهترین زمان عمل جراحی سینداکتیلی یا چسبندگی مادرزادی بین انگشتان بین ۶ ماهگی تا ۱۸ ماهگی است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل روبرو استفاده فرمائید : test@test.com
نام*
ایمیل*