هایپوسپادیاس( Hypospadias)مجرای ادرار نابجا یا جابجایی مجرای ادراری

0
0

ناهنجاری هایپوسپادیاس در کودکان چیست؟

0
0

در این ناهنجاری سوراخ خروجی مجرای ادراری پایین تر از محل طبیعی خودش باز می شود. و در نوک آلت تناسلی قرار نمی گیرد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل روبرو استفاده فرمائید : test@test.com
نام*
ایمیل*