UPJO یا تنگی محل اتصال لگنچه به حالب

0
0

تنگی محل اتصال لگنچه به حالب چیست؟

0
0

با سلام و تشکر؛ انسداد یا تنگی این محل سبب کاهش جریان ادرار از لگنچه کلیه به حالب می شود. ادرار تولید شده از کلیه در لگنچه تجمع پیدا کرده و از آنجا وارد حالب شده و در مثانه ریخته می شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل روبرو استفاده فرمائید : test@test.com
نام*
ایمیل*