Tag - بستن لوله مردان

بستن لوله مردان(Vasectomy)

وازکتومی یا بستن لوله های منی بر، در مردان یک روش دائمی برای پیشگیری از بارداری است. در این روش لوله‌های وازودفران بریده و بسته می‌شوند. بعد از این عمل، تعداد اسپرم های موجود در منی مرد به صفر می‌رسد. بیضه‌ها اسپرم تولید می‌کنند؛ ولی اسپرم های تولید شده جذب بدن فرد می‌شوند و بدلیل بسته بودن مسیر لوله های وازودفران، امکان لقاح با تخمک را از دست می‌دهند. دراین متد پیشگیری قطعی بوده و باید بعد از مطالعه [...]

Read more...