درباره ما

بیوگرافی دکتر جواد غروبی

متولد سال 1343 در شهر خوی
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، خرداد 1369 با رتبه ی 10 درصد اول کلاس
گذراندن طرح دوساله ی پزشکی عمومی در شهر ایلام، سال های 1371-1369
اخذ بورد تخصصی جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهریور 1375
گذراندن طرح تخصص در شهر تکاپ و تبریز، سال 1375
فارغ التحصیل رشته ی فوق تخصصی جراحی و ارولوژی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شهریور 1379
اخذ رتبه ی اول کشور در آزمون بورد فوق تخصصی جراحی اطفال، شهریور 1379
گذراندن دوره تحصیلات تکمیلی جراحی و ارولوژی کودکان و نوزادان در مرکز GOSH دانشگاه لندن با استفاده از بورس رتبه اول کشوری، سال 1380
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو هیئت ممتحنه ی ارتقا-گواهینامه ی رشته ی جراحی عمومی
نماینده ی دبیرخانه ی شورای تخصصی پزشکی در تدوین کوریکولوم آموزشی جراحی عمومی
همکاری فعال در تدوین برنامه ی جدید آموزشی برای دستیاران رشته ی تخصصی جراحی عمومی
نماینده ی ارزشیابی بیرونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نماینده ی دانشکده ی پزشکی شهید بهشتی در تدوین کوریکولوم آموزشی طب اورژانس
استاد نمونه ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1382
استاد نمونه ی گروه اتاق عمل و هوشبری دانشگاه شهید بهشتی در سال 1384 بر اساس نظرسنجی از دانشجویان
عضو هیئت علمی برگزیده ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1386
تالیف کتاب “راهکارهای عملی کنترل عفونت های بیمارستانی” با همکاری آقای دکتر علیرضا فهیم زاد فوق تخصص عفونی اطفال، به عنوان منبع آموزشی بومی جهت استفاده در دوره ی فلوشیپ و دستیاری بیمارستان کودکان مفید، سال 1386
تالیف دو کتاب مربوط به رادیولوژی اطفال با همکاران متخصص رادیولوژی به زبان انگلیسی، سال های 1386 و 1387
تهیه و تولید مواد آموزشی فوریت های جراحی کودکان به صورت CD و فایل Power Point جهت ارائه به دانشجویان و دستیاران
نگارش و چاپ مقالات متعدد علمی-پژوهشی به زبان های انگلیسی و فارسی
ارائه ی مقاله در کنگره، سمینار و کار گاه های آموزش مداوم جراحی و اطفال
تدریس و آموزش جراحی و جراحی کودکان ونوزادان برای رشته های پرستاری، تکنسین اتاق عمل و پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی
استاد راهنما و مشاور در پایان نامه ی دوره های دکترای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی پزشکی
انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی
دبیر و عضو کمیسیون تخصصی جراحی اطفال اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
رئیس مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید، سال های1388-1383
ایجاد و راه اندازی بخش نفرولوژی در بیمارستان کودکان مفید، سال 1387
تکمیل و راه اندازی مرکز تحقیقات جراحی اطفال در بیارستان کودکان مفید، سال 1387
راه اندازی همودیالیز صفاقی در بیمارستان کودکان مفید، سال 1387

 

مقالات

 • 1. تالیف کتاب "راهکار های عملی کنترل عفونت های بیمارستانی" سال 1386
 • 2. تالیف کتاب "Pediatric Chest" سال 1387
 • 3. تالیف کتاب "Clinico-Radiological approach in Pediatrics"
 • 4. گزارش یک مورد تومور ویلمز در نوزاد هشت روزه
 • 5. بررسی رتروسپکتیو هرنی اینگوئینال در هزار کودک زیر 12 سال بستری شده در بیمارستان کودکان مفید
 • 6. انجام طرح پژوهشی "عفونت های وابسته به کاتتر وریدی در دو سیستم کاتتر گذاری معمولی و سیستم کاتتر گذاری بدون استفاده از سوزن پلنکا در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان کودکان مفید سال 1387"
 • 7. ارائه ی مقاله در برنامه ی مدون اختلالات آلرژیک در کودکان و در برنامه ی مدون جراحی کودکان
 • 8. ارائه ی مقاله در سمینار واکسن های جدید گامی فراتر به سوی جامعه ای سالم تر
 • 9. ارائه ی مقاله در کنفرانس علمی هفتگی بیمارستان پارس
 • 10. ارائه ی مقاله در کنگره ی علمی و بازآموزی سالانه ی جامعه ی جراحان ایران، اردیبهشت ماه 1388
 • 11. ارائه ی مقاله در سمینار دیالیز صفاقی و عوارض عفونی آن در کودکان
 • 12. ارائه ی مقاله در سمینار عفونت و جراحی در کودکان
 • 13. ارائه ی مقاله در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه ی پزشکی در برنامه مدون فوریت های جراحی کودکان در اطفال، آبان 1389
 • 14. ارائه ی مقاله در سمینار عفونت ادراری و رفلاکس در کودکان، دی ماه 1389
 • 15. ارائه ی مقاله در سمینار اوتیت، رینیت و سینوزیت در کودکان، بهمن 1389
 • 16. ارائه ی مقاله در سمینار هپاتیت در کودکان، بهمن 1389
 • 17. ارائه ی مقاله در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه ی پزشکی در سمینار فوریت های 4، اسفند 1389
 • 18. ارائه ی مقاله در همایش اورژانس های طب کودکان
 • 19. ارائه ی مقاله در کنگره بیماری های دستگاه گوارش در جراحی کودکان
 • 20. ارائه ی مقاله در کارگاه مدیریت مراقبت های ادغام یافته ی نا خوشی های اطفال
 • 21. ارائه ی مقاله در کنگره ی اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان، اسفند 1388
 • 22. ارائه ی مقاله در سمینار اورژانس های طب کودکان، اسفند 1385
 • 23. ارائه ی مقاله در کنگره ی بیماری های دستگاه گوارش در جراحی کودکان، دی ماه 1383
 • 24. ارائه ی مقاله در کنگره ی سالانه ی جامعه ی جراحان کشور، اردیبهشت ماه 1380
 • 25. استاد راهنمای پایان نامه ی دکترای عمومی "بررسی پنج ساله (1384-1380) موارد جراحی شده GER در بیمارستان کودکان مفید"
 • 26. استاد راهنمای پایان نامه ی فوق تخصصی و تحقیقاتی "بررسی اثر آدرنالین در کنترل عوارض عمل جراحی ترمیم شکاف کام در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفید از سال 1387-1384"