رانولا(Ranula) یا کیست بزاقی

رانولا(Ranula) یا کیست بزاقی


توضیحات گالری تصویر
  • 6
  • ۱۳۹۷-۱۲-۰۹

رانولا به صورت کیست زیر زبانی پر از موکوس ناشی از آسیب غدد بزاقی زیر زبانی