بزرگی غدد لنفاوی گردنی(Cervical Lymphadenopathy) و توده های گردنی( Cervical or Neck mass)

0
0

از لحاظ جراحی ابعاد غدد لنفاوی در بررسی و جدی بودن آن چه اهمیتی دارد؟

-1
0

اغلب کودکان، بزرگی غدد لنفاوی قابل لمس و رویت دارند. بطور کلی غدد لنفاوی با ابعاد بیش از یک سانتی متر نیاز به توجه دارد. غده لنفاوی قابل لمس بالای ترقوه اهمیت بالینی دارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل روبرو استفاده فرمائید : test@test.com
نام*
ایمیل*