توده زیر بغل در کودکان

1
0

بزرگی غدد لنفاوی زیر بغل در کودکان بدنبال تزریق واکسن سل به چه علت است؟

-2
0

تزریق واکسن ب س ژ در کودکان برای پیشگیری از بیماری سل انجام می شود. بدنبال تزریق آن روی بازو در بخشی از شیرخواران آدنیت سلی زیر بغل ایجاد می شود که به صورت توده ی بدون درد و قرمزی در ناحیه زیر بغل سمت مبتلا تظاهر می کند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل روبرو استفاده فرمائید : test@test.com
نام*
ایمیل*