دریچه خلف پیشابراه یا PUV

0
0

علائم رادیولوژیک دریچه خلف پیشابراه چیست؟

  • فرح پرسیده شده 10 ماه پیش
  • آخرین ویرایش 10 ماه پیش
0
0

سونوگرافی جنینی, اتساع مثانه و هایپرتروفی آن رانشان می دهد. هیدرونفروز یا هیدرویورترونفروز ممکن است دیده شود.
سونوگرافی بعد تولد, مثانه هایپرتروفی را با وجود ترابکولاسیون نشان می‌دهد. پیشابراه خلفی, طویل و متسع است (Keyhole sign) هیدرونفروز و دیسپلازی کلیه نیز در مواردی دیده می‌شود.دیامتر پیشابراه خلفی بیش از ۶ میلی متر است.پارارنال یورینوما و آسیت ادراری هم ممکن است دیده شود.
بهترین تکنیک رادیولوژیک برای تشخیص دریچه خلف پیشابراه، VCUG است. در این تکنیک، اتساع پیشابراه خلفی، ترابکولاسیون مثانه و رفلاکس ادراری دیده می‌شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل روبرو استفاده فرمائید : test@test.com
نام*
ایمیل*