کیست درموئید ابرو Eyebrow Dermoid Cyst

دکتر غروبی
یکی از توده‌های شایع در شیرخواران، کیست درموئید ابرو است. اغلب آنها زیر پوست و در قسمت خارجی ابرو دیده می‌شوند....
هیدروسل تورم اطراف بیضه به واسطه‌ی تجمع مایع است. هیدروسل در کودکان مشکل شایعی است. در همه‌ی کودکان در دوره‌ی جنینی...
بیضه‌ رترکتایل یا شناور به بیضه‌هایی گفته می‌شود که به صورت مکرر به سمت بالا حرکت می‌کنند و از کیسه‌ی بیضه...

رفلاکس ادراری VesicoUreteral Reflux (VUR)

دکتر غروبی
چه زمانی رفلاکس ادراری نیاز به عمل دارد؟ فلسفه‌ی درمان جراحی بر این اساس است که رفلاکس یا برگشت شدید ادراری...