درباره پزشک

دکتر جواد غروبی

دکتر جواد غروبی متولد سال 1343 در شهر خوی می‌باشند. برای آشنایی بیشتر با ایشان، در ادامه به بررسی تحصیلات، فعالیت حرفه‌ای، افتخارات، سوابق پزشکی، مقالات و تاليف‌ها، فعاليت‌های آموزشی-پژوهشی و در نهایت به معرفی مراکز مختلف پزشکی که توسط ایشان تاسيس و راه‌اندازی شده‌اند خواهیم پرداخت.

 • دانشيار دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
 • فوق تخصص جراحی و ارولوژی کودکان
 • متخصص جراحی عمومی
 • دوره‌ی تكميلی جراحی از دانشگاه لندن

 

تحصيلات دکتر جواد غروبی

 • فارغ التحصيل پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی ايران، خرداد ١٣٦٩ با رتبه‌ی 10 درصد اول کلاس
 • گذراندن طرح دوساله‌ی پزشكی عمومی در شهر ايلام، سال های ١٣٦٩-١٣٧١
 • اخذ رتبه‌ی سوم آزمون بورد تخصصی جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشكی ايران، شهريور ١٣٧٥
 • گذراندن طرح تخصص در شهر تكاپ و تبريز، سال ١٣٧٥
 • فارغ التحصيل رشته‌ی فوق تخصصی جراحی و ارولوژی كودكان از دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، شهريور ١٣٧٩
 • اخذ رتبه‌ی اول کشور در آزمون بورد فوق تخصصی جراحی اطفال، شهريور ١٣٧٩
 • گذراندن دوره تحصيلات تكميلی جراحی و ارولوژی كودكان و نوزادان در مرکز GOSH دانشگاه لندن با استفاده از بورس رتبه اول كشوری، 1380

فعاليت حرفه‌ای

 • دانشيار وعضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
 • عضو هيئت بورد فوق تخصصی جراحی و ارولوژی كودكان
 • عضو هيئت ممتحنه ارتقا-گواهينامه‌ی رشته‌ی جراحی عمومی
 • نماينده دبيرخانه شورای تخصصی پزشكی در تدوين كوريكولوم آموزشی جراحی عمومی
 • همكاری فعال در تدوين برنامه‌ی جديد آموزشی برای دستياران رشته‌ی تخصصی جراحی عمومی
 • نماينده‌‌ی ارزشيابی بيرونی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
 • نماينده‌ی دانشكده پزشكی شهيد بهشتی در تدوين كوريكولوم آموزشی طب اورژانس

افتخارات دکتر جواد غروبی

 • استاد نمونه‌ی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی در سال ١٣٨٢
 • دکتر جواد غروبی، استاد نمونه‌ی گروه اتاق عمل و هوشبری دانشگاه شهيد بهشتی در سال ١٣٨٤ بر اساس نظرسنجی از دانشجويان
 • عضو هيئت علمی برگزيده‌ی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی در سال 1386

مقالات و تاليف‌ها

 • تاليف كتاب ”راهكارهای عملی كنترل عفونت‌های بيمارستانی” با همكاری آقای دكتر عليرضا فهيم زاد فوق تخصص عفونی اطفال، به عنوان منبع آموزشی بومی جهت استفاده در دوره‌ی فلوشيپ و دستياری بيمارستان كودكان مفيد، سال ١٣٨٦
 • تاليف دو كتاب مربوط به راديولوژی اطفال با همكاران متخصص راديولوژی به زبان انگليسی، سال های ١٣٨٦ و 1387
 • تهيه و توليد مواد آموزشی فوريت‌های جراحی كودكان به صورت CD و فايل Power Point جهت ارائه به دانشجويان و دستياران
 • نگارش و چاپ مقالات متعدد علمی-پژوهشی توسط دکتر جواد غروبی
 • نگارش و تهيه‌ی 28 مقاله به زبان انگليسی و چاپ آن‌ها در مجلات و نشريات معتبر داخلی و خارجی توسط دکتر جواد غروبی

دکتر جواد غروبی

فعاليت‌های آموزشی و پژوهشی

 • اجرای پانل و ارائه‌ی مقاله در كنگره، سمينار، كنفرانس، وبينار، برنامه‌های مدون و كارگاه‌های آموزش مداوم جراحی و اطفال
 • تدريس و آموزش جراحی و جراحی كودكان ونوزادان برای رشته‌های پرستاری، تكنسين اتاق عمل و پزشكی در مقاطع مختلف تحصيلی
 • استاد راهنما و مشاور در پايان نامه‌های دوره‌های دكترای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی پزشكی
 • انجام طرح‌ها و پروژه‌های تحقيقاتی و پژوهشی به سرپرستی دکتر جواد غروبی

سمت‌های دکتر جواد غروبی

 • دبير و عضو كميسيون تخصصی جراحی اطفال اداره كل پزشكی قانونی استان تهران
 • رئيس مركز پزشكی، آموزشی و درمانی كودكان مفيد، سال های ١٣٨٣-١٣٨٨
 • معاون آموزشی گروه جراحی كودكان بيمارستان مفيد
 • رئيس اتاق عمل مركز پزشكی، آموزشی و درمانی كودكان مفيد
 • كارشناس تخصصی رشته جراحی اطفال در هيئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشكی ايران

تاسيس و راه‌اندازی

 • ايجاد و راه‌اندازی بخش نفرولوژی در بيمارستان كودكان مفيد، سال ١٣٨٧
 • تكميل و راه‌اندازی مركز تحقيقات جراحی اطفال در بيارستان كودكان مفيد، سال ١٣٨٧
 • راه‌اندازی همودياليز صفاقی در بيمارستان كودكان مفيد، سال ١٣٨٧

تحصیلات

سال مدرک موسسه/دانشگاه
1369 فارغ التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1375 بورد تخصصی جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1379 بورد فوق تخصصی جراحی و ارولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1380 تحصیلات تکمیلی جراحی و ارولوژی کودکان و نوزادان مرکز GOSH دانشگاه لندن

دستاورد ها

 • دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو هیئت ممتحنه‌ی دانشنامه‌ی فوق تخصصی رشته‌ی جراحی کودکان
 • عضو هیئت ممتحنه ی ارتقا-گواهینامه ی رشته ی جراحی عمومی
 • نماینده ی دبیرخانه ی شورای تخصصی پزشکی در تدوین کوریکولوم آموزشی جراحی عمومی
 • عضو هیئت علمی برگزیده ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1386
دکتر جواد غروبی

دکتر جواد غروبی

تخصص

 • متخصص جراح عمومی بزرگسالان
 • فوق تخصص جراحی و ارولوژی کودکان
 • جراحی دستگاه گوارش، تیروئید و پستان