دکتر جواد غروبی دکتر جواد غروبی متولد سال 1343 در شهر خوی می‌باشند. برای آشنایی بیشتر با ایشان، در ادامه به بررسی تحصیلات، فعالیت حرفه‌ای، افتخارات، سوابق پزشکی، مقالات و تاليف‌ها، فعاليت‌های آموزشی-پژوهشی و در نهایت به معرفی مراکز مختلف پزشکی که توسط ایشان تاسيس و راه‌اندازی شده‌اند خواهیم پرداخت. دانشيار دانشگاه علوم پزشكی شهيد…