ماستیت‌ یا التهاب بافت پستانی التهاب بافت پستانی ماستیت‌ نامیده می‌شود. علت و منشا آن میتواند عفونی و یا غیر عفونی باشد. در زنان شیرده، غالبا به دلیل تجمع شیر اتفاق می‌افتد. علل ماستیت‌ بعد از زایمان، ممکن است ماستیت همراه یا بدون همراهی با عفونت باشد. ماستیت غیر عفونی به علت تجمع شیر در…

کوتاهی بند زبان یا کوتاهی فرنولوم زبان کوتاهی بند زبان، یا چسبیدن زبان به کف دهان و یا کوتاهی فرنولوم زبان حالتی است که در آن به دلیل کوتاه بودن فرنولوم یا بند زبان، محدودیت حرکتی در زبان ایجاد می‌شود. این ناهنجاری از بدو تولد وجود دارد. فرنولوم در این کودکان کوتاه سفت و ضخیم…