عفونت ادراری در کودکان (Urinary tract infection in children)   جهت مشاوره پزشکی با ما تماس بگیرید عفونت دستگاه ادراری در کودکان نسبتا شایع است ولی همیشه جدی و خطرناک نیست و به درمان آنتی بوتیکی جواب می‌دهد. عفونت دستگاه ادراری به دو دسته‌ی فوقانی و تحتانی تقسیم می‌شود. فوقانی شامل عفونت کلیه و حالب…