علائم بالینی و نشانه‌ها سنگ کیسه صفرا ممکن است علامت دار یا بدون علامت باشد. اگر سنگ کیسه‌ی صفرا منجر به انسداد مجرای خروجی کیسه‌ی صفرا شود، علامت دار می‌شود. انسداد مجرای خروجی کیسه صفرا سبب ایجاد درد شدید و ناگهانی ناحیه فوقانی و راست شکم در زیر دنده های قفسه سینه می‌گردد. درد کیسه‌ی…

کیسه صفرا یک ارگان گلابی شکل است که در سمت راست و بالای شکم زیر لوب راست کبد قرار گرفته است. در صورت غلیظ شدن بیش از حد مایع صفراوی داخل کیسه‌ی صفرا، هسته‌ی اولیه سنگ به علت رسوب کلسترول تولید می‌شود. سنگ کیسه صفرا می‌تواند از اندازه‌ی یک شن ریزه تا یک گردو متفاوت…