شکاف لب و کام یک بیماری مادرزادی است که در آن نوزاد با شکاف لب یا شکاف کام و یا هر دو آن متولد می‌شود. این ناهنجاری شیوع زیادی در کودکان دارد. هردو ناهنجاری قابل درمان هستند. شکاف لب به تنهایی، در پسران شایع‌تر است. شکاف کام هم به تنهایی، در دختران شیوع بیشتری دارد….

هیدروسل به تجمع مایع در اطراف بیضه گفته می‌شود. معمولا در نوزادان شایع‌تر است؛ ولی در شیر خواران و کودکان هم دیده می‌شود. در این ناهنجاری، کیسه‌ی اطراف بیضه با مایع پر می‌شود. هیدروسل به نظر جدی و دردناک می آید؛ ولی باید به والدین اطمینان داده شود که خطری فرزندشان را تهدید نمی‌کند. معمولا…