رفلاکس ادراری VesicoUreteral Reflux (VUR)

دکتر غروبی
چه زمانی رفلاکس ادراری نیاز به عمل دارد؟ فلسفه‌ی درمان جراحی بر این اساس است که رفلاکس یا برگشت شدید ادراری...

هیدروسل (Hydrocele)

دکتر غروبی
هیدروسل به تجمع مایع در اطراف بیضه گفته می‌شود. معمولا در نوزادان شایع‌تر است، ولی در شیرخواران و کودکان هم دیده...
هفته‌ی اول بعد از عمل جراحی هایپوسپادیاس در هفته‌ی اول بعد از عمل جراحی هایپوسپادیاس، فرزند شما ممکن است درد زیادی...
توصیه‌ها و اقدامات لازم برای پیشگیری از سرطان پستان ۱- پیشگیری از افزایش وزن برای جلوگیری از سرطان پستان چاقی ریسک...
ماستیت‌ یا التهاب بافت پستانی التهاب بافت پستانی ماستیت‌ نامیده می‌شود. علت و منشا آن میتواند عفونی و یا غیر عفونی...
کوتاهی بند زبان یا کوتاهی فرنولوم زبان کوتاهی بند زبان، یا چسبیدن زبان به کف دهان و یا کوتاهی فرنولوم زبان...