درباره پزشک

دکتر جواد غروبی،

دانشيار دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی،

فوق تخصص جراحی و ارولوژی کودکان،

متخصص جراحی عمومی،

دوره‌ی تكميلی جراحی از دانشگاه لندن،

متولد سال 1343 در شهر خوی

تحصيلات:

 • فارغ التحصيل پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی ايران، خرداد ١٣٦٩ با رتبه‌ی 10 درصد اول کلاس
 • گذراندن طرح دوساله‌ی پزشكی عمومی در شهر ايلام، سال های ١٣٦٩-١٣٧١
 • اخذ رتبه‌ی سوم آزمون بورد تخصصی جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشكی ايران، شهريور ١٣٧٥
 • گذراندن طرح تخصص در شهر تكاپ و تبريز، سال ١٣٧٥
 • فارغ التحصيل رشته‌ی فوق تخصصی جراحی و ارولوژی كودكان از دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، شهريور ١٣٧٩
 • اخذ رتبه‌ی اول کشور در آزمون بورد فوق تخصصی جراحی اطفال، شهريور ١٣٧٩
 • گذراندن دوره تحصيلات تكميلی جراحی و ارولوژی كودكان و نوزادان در مرکز GOSH دانشگاه لندن با استفاده از بورس رتبه اول كشوری، 1380

فعاليت حرفه‌ای

 • دانشيار وعضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
 • عضو هيئت بورد فوق تخصصی جراحی و ارولوژی كودكان
 • عضو هيئت ممتحنه ارتقا-گواهينامه‌ی رشته‌ی جراحی عمومی
 • نماينده دبيرخانه شورای تخصصی پزشكی در تدوين كوريكولوم آموزشی جراحی عمومی
 • همكاری فعال در تدوين برنامه‌ی جديد آموزشی برای دستياران رشته‌ی تخصصی جراحی عمومی
 • نماينده‌‌ی ارزشيابی بيرونی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
 • نماينده‌ی دانشكده پزشكی شهيد بهشتی در تدوين كوريكولوم آموزشی طب اورژانس

افتخارات

 • استاد نمونه‌ی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی در سال ١٣٨٢
 • استاد نمونه‌ی گروه اتاق عمل و هوشبری دانشگاه شهيد بهشتی در سال ١٣٨٤ بر اساس نظرسنجی از دانشجويان
 • عضو هيئت علمی برگزيده‌ی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی در سال 1386

مقالات و تاليف‌ها

 • تاليف كتاب ”راهكارهای عملی كنترل عفونت‌های بيمارستانی” با همكاری آقای دكتر عليرضا فهيم زاد فوق تخصص عفونی اطفال، به عنوان منبع آموزشی بومی جهت استفاده در دوره‌ی فلوشيپ و دستياری بيمارستان كودكان مفيد، سال ١٣٨٦
 • تاليف دو كتاب مربوط به راديولوژی اطفال با همكاران متخصص راديولوژی به زبان انگليسی، سال های ١٣٨٦ و 1387
 • تهيه و توليد مواد آموزشی فوريت‌های جراحی كودكان به صورت CD و فايل Power Point جهت ارائه به دانشجويان و دستياران
 • نگارش و چاپ مقالات متعدد علمی-پژوهشی
 • نگارش و تهيه‌ی 28 مقاله به زبان انگليسی و چاپ آن‌ها در مجلات و نشريات معتبر داخلی و خارجی

فعاليت‌های آموزشی و پژوهشی

 • اجرای پانل و ارائه‌ی مقاله در كنگره، سمينار، كنفرانس، وبينار، برنامه‌های مدون و كارگاه‌های آموزش مداوم جراحی و اطفال
 • تدريس و آموزش جراحی و جراحی كودكان ونوزادان برای رشته‌های پرستاری، تكنسين اتاق عمل و پزشكی در مقاطع مختلف تحصيلی
 • استاد راهنما و مشاور در پايان نامه‌های دوره‌های دكترای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی پزشكی
 • انجام طرح‌ها و پروژه‌های تحقيقاتی و پژوهشی

سمت‌ها

 • دبير و عضو كميسيون تخصصی جراحی اطفال اداره كل پزشكی قانونی استان تهران
 • رئيس مركز پزشكی، آموزشی و درمانی كودكان مفيد، سال های ١٣٨٣-١٣٨٨
 • معاون آموزشی گروه جراحی كودكان بيمارستان مفيد
 • رئيس اتاق عمل مركز پزشكی، آموزشی و درمانی كودكان مفيد
 • كارشناس تخصصی رشته جراحی اطفال در هيئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشكی ايران

تاسيس و راه‌اندازی

 • ايجاد و راه‌اندازی بخش نفرولوژی در بيمارستان كودكان مفيد، سال ١٣٨٧
 • تكميل و راه‌اندازی مركز تحقيقات جراحی اطفال در بيارستان كودكان مفيد، سال ١٣٨٧
 • راه‌اندازی همودياليز صفاقی در بيمارستان كودكان مفيد، سال ١٣٨٧

تحصیلات

سال مدرک موسسه/دانشگاه
1369 فارغ التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1375 بورد تخصصی جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1379 بورد فوق تخصصی جراحی و ارولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1380 تحصیلات تکمیلی جراحی و ارولوژی کودکان و نوزادان مرکز GOSH دانشگاه لندن

دستاورد ها

 • دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو هیئت ممتحنه‌ی دانشنامه‌ی فوق تخصصی رشته‌ی جراحی کودکان
 • عضو هیئت ممتحنه ی ارتقا-گواهینامه ی رشته ی جراحی عمومی
 • نماینده ی دبیرخانه ی شورای تخصصی پزشکی در تدوین کوریکولوم آموزشی جراحی عمومی
 • عضو هیئت علمی برگزیده ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1386

دکتر جواد غروبی

تخصص

 • متخصص جراح عمومی بزرگسالان
 • فوق تخصص جراحی و ارولوژی کودکان
 • جراحی دستگاه گوارش، تیروئید و پستان