شکاف لب و کام یک بیماری مادرزادی است که در آن نوزاد با شکاف لب، یا شکاف کام و یا هر دو آن متولد می‌شود. این ناهنجاری شیوع زیادی در کودکان دارد. هردو ناهنجاری قابل درمان هستند. شکاف لب به تنهایی، در پسران شایع‌تر است. شکاف کام هم به تنهایی، در دختران شیوع بیشتری دارد….